KËRKUES SHKENCOR

 

Nr

Emër Mbiemër

Shteti

Fusha

1

Akademik Prof. Albert Doja

Francë

Antropologji

2

Akademik Prof.Dr.Arben Merkoçi

Spanjë

Kimi

3

Akademik Prof.Dr.Arjan Durrësi

SHBA

Teknologji Informacioni

4

Akademik Prof.Dr.Adnan Kastrati

Gjermani

Mjekësi

5

Akademik Prof.Dr.Nazim Gruda

Gjermani

Agronomi

6

Prof. Dr. Mira Mezini

Gjermani

Teknologji Informacioni

7

Prof. DR. Agim Ballvora

Gjermani

Biologji

8

PhD. Erida Gjini

Portugali

Matematikë

9

Prof. Robert Kushe

Kanada

Fizikë

10

Prof. Pirro Shuteriqi

Kanada

Fizikë

11

Genc Kallfa

Kanada

Gjeofizikë

12

Prof.Dr.Resmi Kamberi

Australi

Gjeologji

13

Jorika Rita

Kanada

Teknologji Informacioni

14

Prof. Tamara Konomi (Luarasi)

SHBA

Teknologji Informacioni

15

Prof. Lida Konomi (Thomo)

Greqi

Matematikë

16

PhD.Risto Siliqi

Itali

Gjeofizikë

17

PhD.Arben Shtuke

Itali

Gjeofizikë

18

Dr.Daver Çano

SHBA

Fizikë

19

Dr.Teodor Todhe

SHBA

Mjekësi

20

Prof. Elvin Kedhi

Hollandë

Mjekësi

21

Phd. Anila Mjeda

Irlandë

Fizikë

22

Dr. Ludvig Kapllani

Kanada

Gjeofizikë

23

PhD. Elida Dakoli

SHBA

Muzikë

24

PhD. Thomas Simaku

Angli

 Muzikologji

25

PhD. Andi Hoxhaj

Angli

 Drejtësi

26

PhD. Orieta Dado

Gjermani

 Muzikologji

27

Prof. as. Gjergj Dodbiba

Japoni

 Gjeofizikë

28

PhD. Joris Gjata

SHBA

 Sociologji

29

PhD. Gerta Hoxhaj

SHBA

 Biologji/mjekësi

30

PhD. Elton Zeqiraj

Angli

 Biologji/Biokimi

31

PhD. Erisa Saraçi

SHBA

 Kimi Industriale

32

Dr. Ornela Gjata

SHBA

 Biologji

33

PhD. Dentina Zalli

Angli

 Biomjekësi

34

PhD. Argita Zalli

Angli

 Biologji

35

PhD. Dorina Saro

SHBA

 Biokimi

36

PhD. Eris Duro

Angli

 Biologji

37

PhD. Enera Xhaferri

Gjermani

 Kimi

38

PhD. lirjana Sino Toptani

Itali

 Fizikë

39

PhD.Vilma Xhakollari

Itali

 Bujqësi

40

PhD Edmond Binjaku

Kanada

 Arkitekturë

41

Dr. Arjola Xhaja

Gjermani

 Obstetër Gjinekologji

42

Dr. Aldiona Kërri

Kinë

 Kardiologji

43

Klara Serjani

Kanada

 Farmakologji

44

Dr. Josif Grabocka

Gjermani

 Teknologji Informacioni

45

Dr. Elis Kulla

Japoni

 Teknologji Informacioni