Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Shpallen të nominuarit e konkursit për veprën shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit

 

Klikoni për të lexuar: Vendim nr. 23, datë21.10.2019, Për shpalljen e të nominuarve të konkursit për veprën shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) të akorduar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

Klikoni për të lexuar: njoftimin e vendimit të jurisë për të nominuarit e veprave shkencore më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019) .