Urimi i ASH drejtuar ASHAK

 

Lexo letrën e urimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë drejtuar Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, për Kryetarin dhe drejtuesit e rinj të zgjedhur të ASHAK-ut.