Akad. Skënder Gjinushi: Nuk ka shkrirje,as shuarje të ASA-s, por bashkim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

Konferenca për shtyp

Akad. Skënder Gjinushi: Nuk ka shkrirje,as shuarje të ASA-s, por bashkim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

Nënshkruhet Memorandumit i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë Austriake të Shkencave

Marrëveshja e bashkëpunimit

Nënshkruhet Memorandumit i Mirëkuptimit ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë Austriake të Shkencave

Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit

10 nëntor 2022, ora 10.00, në "Tirana International Hotel"

Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit

50-VJETORI I THEMELIMIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

1972 - 10 tetor - 2022

50-VJETORI I THEMELIMIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

Konferenca Ndërkombëtare e Trendeve në Nanoteknologji

2022 TNT nanoBalkan

Konferenca Ndërkombëtare e Trendeve në Nanoteknologji

Lidhet marrëveshje bashkëpunimi midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave

 

Kontribuohet në pasurimin e studimeve albanologjike

 

 ***

           

 

 

Akademia e Shkencave (ASH) dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave (DPA) kanë nënshkruar sot një marrëveshje bashkëpunimi në zyrën e Kryetarit të ASH akad. Skënder Gjinushi. 

Kjo marrëveshje i hap udhën kryerjes së një sërë projektesh studimore me rëndësi kombëtare.

 

Drejtori i përgjitshëm i DPA-së, prof. dr. asoc. Ardit Bido dhe kyetari i Akademisë së Shkencave akademik Skënder Gjinushi u dakorduan për standardizimin e ndërveprimit ndërinstitucional në funksion të realizimit të studimeve historike dhe të përkujtimit të ngjarjeve me rëndësi qendrore për vendin.

 

Kryetari akad. Skënder Gjinushi tha se bashkëpunimi i Akademisë së Shkencave me Arkivën e Shtetit është historik. Janë dy institucione që nuk mund të bëjnë dot pa njëra-tjetrën. 

“Përmes kësaj marrëveshjeje dhe bashkëpunimit tonë, studiuesit përftojnë lehtësimin e përdorimit të dokumenteve arkivore dhe kontribuohet në pasurimin e studimeve albanologjike. Gjithashtu, ne parashikojmë të realizojmë projekte dhe aktivitete të tjera.”, - tha akad. Gjinushi. 

 

“Ju falënderoj për këtë bashkëpunim, që kemi tashmë mundësinë ta vendosim mbi baza rregullative, duke synuar lehtësimin e studiuesve shqiptarë. DPA-ja ka patur si qëllim të vazhdueshëm që çdokush të mund ta marrë dokumentin më lehtë dhe më mirë, në mënyrë që të avancojmë me studimet në fushën albanologjike. Me anë të kësaj marrëveshjeje ne synojmë që të ketë një ulje të tarifës së studimit për të gjithë ata që punojnë në kuadër të një projekti shkencor kombëtar. Kjo vjen paralelisht me uljen drastike të tarifave të studimit që pritet të apilikohet në muajt e ardhshëm.”- u shpreh Bido.

 

Marrëveshja dypalëshe përfshin hapjen e ekspozitave të përkohshme në mjediset e dy institucioneve respektive. Materiali dokumentar dhe fotografik që do të ekspozohet nëpërmjet paneleve ekspozuese, videoprojektorëve dhe monitorëve, do të shërbejë si ilustrim për publikun dhe vizitorët vendas dhe të huaj, duke i bërë më të qarta dhe më konkrete periudhat historike që ka kaluar populli shqiptar ndër shekuj.

 

Në këtë angazhim, DPA-ja merr përsipër përzgjedhjen dhe skanimin e materialit dokumentar që do jetë i qasshëm për publikun e gjerë. Krahas ekspozitave, institucionet bashkëpunuese do të realizojnë botime, konferenca shkencore, aktivitete dhe projekte të tjera përbashkëta, të cilat do t’i shërbejnë shkëmbimit të përvojave, në drejtim të  ekspozimit, ruajtjes dhe konservimit të dorëshkrimeve dhe materialeve të tjera arkivore.

 

Në funksion të mbarëvajtjes së këtij bashkëpunimi, DPA-ja pranon të trajtojë me përparësi dhe të aplikojë tarifa të reduktuara për çdo studiues që paraqitet në Sallën e Studimit me një autorizim nga ASH-ja, veçanërisht lidhur me konsultimet për hartimin e projekteve madhore në albanologji.

Ulja e kostos së dokumentit do të ketë një ndikim të favorshëm për të gjithë hulumtuesit të motivuar nga arsye studimore dhe në mënyrë të veçantë për studentët, të cilët kanë nevojë për burime të shumta dokumentare gjatë kryerjes së punimeve të tyre akademike.