Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit

10 nëntor 2022, ora 10.00, në "Tirana International Hotel"

Konferencë jubilare në nderim të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit

50-VJETORI I THEMELIMIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

1972 - 10 tetor - 2022

50-VJETORI I THEMELIMIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

Konferenca Ndërkombëtare e Trendeve në Nanoteknologji

2022 TNT nanoBalkan

Konferenca Ndërkombëtare e Trendeve në Nanoteknologji

Baladat dhe audienca në kohë dhe hapësirë, 1-5 shtator 2022

Akademia e Shkencave dhe Komisioni Ndërkombëtar i Baladave organizojnë Konferencën e 50-të Botërore të Baladave në Tiranë e Gjirokastër

Baladat dhe audienca në kohë dhe hapësirë, 1-5 shtator 2022

“Mitrush Kuteli, shkrimtari, studiuesi, përkthyesi” në 115-vjetorin e lindjes

Kryetari i Akademisë së Shkencave, akad. Skënder Gjinushi i akordon Dhimitër Paskos "Nderi i Akademisë"

“Mitrush Kuteli, shkrimtari, studiuesi, përkthyesi” në 115-vjetorin e lindjes

Dekorimi nga Presidenti

Presidenti Meta dekoroi me titullin “Kalorës i urdhrit të Skënderbeut” akademikun Anastas Angjeli

Dekorimi nga Presidenti

Presidenti dekoron Akademikun

Presidenti Meta dekoroi me titullin “Kalorës i urdhrit të Skënderbeut” akademikun Dhimitër Haxhimihali

Presidenti dekoron Akademikun

 

REAGIMI SHKENCOR KUNDER COVID19

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike miraton kandidaturat për titujt “akademik” dhe “akademik i asociuar” të ASH-së

Konferenca e 50-të Ndërkombëtare e Studiuesve të Baladës, “Baladat dhe audienca në kohë dhe në hapësirë”

 

Fjala e hapjes së Konferencës së 50-të Ndërkombëtare e Studiuesve të Baladës nga Kryetari i Akademisë së shkencave të Shqipërisë akademik Skënder Gjinushi.

 

***

 

 

Akad. Skënder Gjinushi:  Në thelbin e tyre baladat shqiptare ruajnë dhe shpërfaqin përkatësinë europiane të identitetit kulturor dhe orientimit europian të botës shpirtërore të popullit që i ka trashëguar. Fondi arbëresh i baladave tona nuk ka asnjë shenjë të mekamit oriental. Kjo është arsyeja pse bazuar në motivet e tyre është krijuar art europian i klasit të parë, që nga Leonora e Byrgerit deri tek novelat e Stendalit.

 

Akademia e Shkencave dhe Komisioni Ndërkombëtar i Baladave çelën sot pasdite në sallën “Aleks Buda” Konferencën e 50-të Botërore të Baladave me temë “Baladat dhe audienca në kohë dhe hapësirë”.

 

Marrin pjesë me kumtime mbi 60 kërkues nga universitetet dhe qendrat kërkimore më të rëndësishme europiane e botërore nga Shqipëria, Italia, Kosova, Maqedonia, Sllovenia, Greqia, Anglia, Franca, Spanja, Gjermania, Zvicra, Ukraina, Holanda, Skocia,  SHBA, Afrika e Jugut, etj.

 

Studiues të njohur të baladave dhe të folklorit kanë ardhur në Shqipëri për të mbajtur konferencën e 50-të në kryeqytetin shqiptar dhe në qytetin muze të Gjirokastrës nga datat 1-5 shtator.

Konferencën e çeli Kryetari i Akademisë së shkencave të Shqipërisë akad. Skënder Gjinushi.

 

Fjala e plotë:

 

E nderuar znj. Marjetka Golezh-Kauçiç (Golež-Kaučič), Presidente e Komisionit Ndërkombëtar të Studimit të Baladave;

 

E nderuar znj. Nina Guga, zëvendësministre e arsimit dhe sporteve;

 

Të nderuar studiues të baladave, që keni ardhur nga të katër anët e Botës, nga më shumë se 40 qendra të specializuara europiane e botërore të fushës së kulturës, trashëgimisë së pashkruar dhe antropologjisë kulturore, në Tiranën tonë, në Akademinë e Shkencave, e cila së shpejti do të festojë 50-vjetorin e themelimit të saj, për të paraqitur sukseset e punëve dhe kërkimeve tuaja më të fundme në Konferencën e 50-të ndërkombëtare të studiuesve të kësaj trashëgimie të hershme të popujve, që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri;

 

Të nderuar drejtues e përfaqësues të institucioneve kërkimore-shkencore akademike dhe universitare shqiptare e rajonale të pranishëm në këtë ngjarje shkencore të rëndësisë bazike.

 

Kam kënaqësinë dhe nderin t’ju uroj mirëseardhjen në Shqipëri, në Konferencën e 50-të Ndërkombëtare të Studiuesve të Baladës, që Akademia jonë e Shkencave e ka përgatitur dhe bashkorganizuar me kujdes maksimal dhe me një dëshirë të sinqertë përgjatë gati tri vjetëve në bashkëpunim me Komisionin Ndërkombëtar të Baladave.

 

Ju keni ardhur në truallin e baladave, në tryezën e shtruar të baladave, në rajonin autentik të tyre, që u formuan mu në zemër të Mesjetës dhe brezat ia përcollën njëri pas tjetrit si një trashëgimi sakrale.

 

Baladat mesjetare të popujve të Ballkanit nuk i kanë njohur e nuk i njohin kufijtë. I këndojnë shqiptarë e grekë, kroatë e serbë, malazez e sllovenë; i këndojnë bullgarë e maqedonas, turq e boshnjakë, rumunë e hungarezë. I këndojnë romët dhe egjiptianët, kanë shtegtuar pa pasur nevojë për vizë që nga Izraeli deri në Skandinavi. Popujt e Ballkanit me baladat e tyre kanë krijuar ura shpirtërore. Përkundër atij imazhi të sunduar prej antagonizmave, që u përhap nëpër botë në dy shekujt e fundmë, rapsodët më të shquar të këtij rajoni të trazuar kanë qenë dhe janë bilingë, kanë kënduar në gjuhën amtare dhe në gjuhën e tjetrit, shqip e serbisht, greqisht e shqip, duke respektuar audiencën, pa xhelozira dhe pa mëri.

 

Sot është rasti që bashkërisht të nderojmë ata personalitete të rrallë të studimit të baladave, që zbuluan shkëlqimin e tyre në Ballkan, që nga Xhorxh Gordon Bajron e Viktor Hygo, deri tek antropologët e famshëm Milman Parry e Albert Lord, albanologët e ballkanologët e mirënjohur, që mblodhën folklorin e popujve të vet dhe të fqinjëve. Baladat në Ballkan kanë qenë ushqimi kryesor për letërsinë dhe artet figurative, për operan dhe baletin, për kinemanë dhe artet moderne të performimit skenik.  

 

Në thelbin e tyre baladat shqiptare ruajnë dhe shpërfaqin përkatësinë europiane të identitetit kulturor dhe orientimit europian të botës shpirtërore të popullit që i ka trashëguar. Fondi arbëresh i baladave tona nuk ka asnjë shenjë të mekamit oriental. Kjo është arsyeja pse bazuar në motivet e tyre është krijuar art europian i klasit të parë, që nga Leonora e Byrgerit deri tek novelat e Stendalit. 

 

Më lejoni të shkëputem nga aspektet shkencore të kësaj çështjeje, sepse kjo është fusha juaj e kompetencës dhe përgjegjësisë. Dua vetëm t’ju siguroj se janë bërë të gjitha përpjekjet e nevojshme, nga komiteti organizator vendor e ai ndërkombëtar dhe nga tërë hallkat e tjera, për të siguruar cilësi shkencore në konferencë, duke zbatuar rreptësishtë parimin e konkurrimit, sipas procedurës së mirënjohur të vlerësimit me peer revieë. Për këtë kemi vënë në dispozicion të gjitha mjediset dhe logjistikën tonë, por mbi të gjitha tërë potencialin intelektual të Shqipërisë dhe të gjithë hapësirës historike shqiptare; kemi garantuar pjesëmarrjen në konferencë të personaliteteve më të shquar të fushës në shkallë ndërkombëtare; kemi harxhuar pa ngurrim javë e muaj komunikim me të gjitha qendrat e interesuara të kësaj fushe për të pasur një përfaqësim sa më dinjitoz të shkollave dhe metodave të kërkimit; kemi bashkuar me ne institucione universitare dhe administrative në qendër e në qarqe për të pasur funksionim efikas të çdo seance e të çdo prezantimi; dhe së fundi kemi bërë të mundur ndërthurjen e shkencës me njohjen e drejtpërdrejtë të trashëgimisë, përmes një festivali që do të dëshmojë se baladat nuk janë një dukuri e arkivuar apo thjesht skenike, por një trashëgimi me jetë të gjallë, që këndohet në ngjarjet kryesore të jetës, që nga lindja e pagëzimi tek dasmat dhe ritualet e vdekjes. 

 

U shpreh përgëzimet dhe falënderimet e mia të gjithëve atyre që punuan me zell e durim për të përgatitur këtë konferencë, u uroj suksese të merituara gjithë kumtuesve dhe moderuesve të seancave dhe seksioneve të saj.

Faleminderit për vëmendjen.

 

 

***

 

“Substantially, Albanian ballads preserve and express the European affiliation of the cultural identity and the European orientation of the spiritual world of the people who inherited them. The arboreal fund of our ballads shows no relations with the oriental mekam. This is the reason, why the first-class European art has been created based on their motives, from G. A. Bürger's Leonora to Stendhal’s novels.”

 

Dear prof. Marjetka Golež-Kaučič, President of the International Ballad Commission;

 

Dear ballad researchers, who have come from all over the world and represent here more than 40 specialized European and world culture centers, unwritten heritage and cultural anthropology, to introduce your recent successful research work, at the 50th International Conference of the Ballad Researchers (for this early nations’ heritage), taking place for the first time in Albania;

 

Dear representatives of Albanian and regional academic and scientific research institutions and universities, who are part of this important scientific event;

 

It is my pleasure to welcome you to Albania, to the 50th International Conference of Ballad Researchers, an event organized in the frame time of almost three years, from our Academy in cooperation with International Commission of Ballads.

 

You are all gathered here, in the land of ballads, in the table full of ballads, to their authentic region. They were created right in the core of the Middle Ages and were inherited from generation to generation in a sacred way.

 

The borders have never been a barrier for the medieval ballads of Balkans nations. All, Albanians and Greeks, Croats and Serbs, Montenegrins and Slovenians sing them; they are sung by Bulgarians and Macedonians, Turks and Bosnians, Romanians and Hungarians. Even the Roma and Egyptians communities sing them, and they never needed a visa to travel from Israel to Scandinavia.

 

Through the ballads the Balkans people have created spiritual bridges. Despite that image ruled by antagonisms, which is spread around the world in the last two centuries, the most prominent rhapsodists of this troubled region were and are bilingual, they sang in their mother tongue and in a foreign language too, like combination of Albanian and Serbian, Greek and Albanian, respecting the audience, without conveying jealousy or resentment.

 

Today, we have the opportunity to jointly honor the prominent personalities of the study of ballads, which revealed their talent in the Balkan, like George Gordon Byron and Victor Hugo, the distinguished anthropologists Milman Parry and Albert Lord, the well-known Albanologists and Balkanologists, who collected the folklore of their own peoples and those of their neighbors. Ballads in the Balkans have been the main source for literature and visual arts, for opera and ballet, for cinema and modern performing arts.

 

Substantially, Albanian ballads preserve and express the European affiliation of the cultural identity and the European orientation of the spiritual world of the people who inherited them. The arboreal fund of our ballads shows no relations with the oriental mekam. This is the reason, why the first-class European art has been created based on their motives, from G. A. Bürger's Leonora to Stendhal’s novels.

 

Please allow me to step back from the scientific aspects of this matter, because this is your field of competence and responsibility. I would like to emphasize  that ASA, in cooperation with the international organizing committee and all the involved parties, have been hardly working on ensuring scientific quality of this conference, respecting strictly the principle of competition, according to the well-known evaluation procedure with peer review; we’ve made available to this event our facilities and logistics, but above all we engaged the intellectual potential of the country; without any hesitation, we have been in touch for months with all interested parties in this field in order to have the best representation of the research methods and schools; for a smoothly and efficient development in each conference session and presentation, we have gathered as an added value several universities and administrative institutions in the central and district areas; and last but not least, we have combined science and heritage recognition, through a festival that will demonstrate that ballads are not an archived or a simply stage phenomenon, but a vivid heritage, sung at the most essential events of life, like  birth, baptism, weddings and death rituals.

 

I would like to thank and congratulate all those who worked hardly and patiently on the organization of this conference and I wish success to all speakers and moderators of its sessions.

 

Thank you for your kind attention.