Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Thirrje për pjesëmarrje në konferencë

Thirrje për pjesëmarrje në konferencën: “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”Akademia e të Rinjve e Shqipërisë, me mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, organizon konferencën e parë mbarëkombëtare shkencore të kërkuesve të rinj me temë: “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”.

Lexo më shumë


 

CALL FOR PAPERS: “Methodology and scientific research: Tradition and innovation”


Albanian Young Academy, with the support of the Albanian Academy of Sciences, Albania, would like to cordially invite you to participate in the first international scientific conference of the young researchers with the topic: “Methodology and Scientific Research, tradition and innovation”.

 

Click for more information