Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title
Logo / logo.png Top
Banner
Suckerfish
Slideshow
User 1 User 2 User 3
Left Breadcrumbs Right
Before
Mainbody
After
User 3 User 4 User 5
Footer

Debug

SHËRBIME INFORMUESE


Në ndihmë të përdoruesve të saj, BSH organizon formacionin shkencor, siguron akses dhe ndihmon përdoruesit në gjetjen dhe shfrytëzimin e literaturës së bibliotekës.


BSH ofron:
- Bibliografinë vjetore me botimet e reja të Akademisë së Shkencave;
- bibliografinë përmbledhëse me botimet e Akademisë së Shkencave (1972 - 2012);
- katalogët tradicionalë, në formën manual me skeda sistematik (sipas lëndës) dhe manual alfabetik.
- katalogun elektronik (on-line), me informacion nga literatura që disponon BSH.
- informacion nga bibliotekat e vendeve të tjera të rajonit të Ballkanit përmes regjistrimeve në programin e katalogimit të përbashkët rajonal COBISS3_AL. Http://www.al.cobiss.net


Biblioteka
  • You can add a tooltip to any images or text elemets
  • Open an article, add a image and open now the HTML Source Editor
  • Now add a class to your images // thetip // and now the title is your ToolTip
  • This is a ToolTip

The Smoothgallery module uses mootools toolkit to crossfade images to form a rotating header effect or gallery.
There is no need to move any of the folders from the module itself, this includes the resizer.php file for the thumbnail generation..

1.) Install the module / mod_jp_smooth_gallery / > Extensions > Install > select // mod_jp_smooth_gallery.zip

2.) Configuration - Extensions > Module Manager > mod_jp_smooth_gallery

3.) The slideshow is preconfigurated for this Template, please change the Module Position to // INSET // and set the Title = No


4.)
Upload your images to folder images/smooth_gallery/


5.)
Those images will be listed in the module administrator and you can select them to be shown in the slideshow


Akademiku Kristo Frasheri mbush 95 vjeç: 26 libra studimorë. 8000 faqe të botuara. A ka mënyrë më të mirë për te festuar një 95-vjetor të lindjes?
Akademia e Shkencave, kolegët e tij të ngushtë, i urojnë ditëlindjen dhe presin veprën tjetër të re nga duart dhe mendja e një historiani, që ka studjuar pikat më kyçe të historisë kombëtare.Ftesa

Ftesa

Diskutim mes kolegësh: Kryetari i Akademisë së Shkencave, prof. Muzafer Korkuti dhe prof. Kristo Frashëri.