Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Zgjerimi i Akademisë së Shkencave me anëtarët ë rinj dhe avancimi në titullin akademik të dy të tjerëve ka patur jehonë edhe në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës uron kolegët në Tiranë

Akademia e Shkencave zgjerohet me anëtarë të rinj.

Përfundon procesi i zgjedhjes dhe shpallet rezultati i votimit

Akademia e Shkencave zgjerohet me anëtarë të rinj.

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Fjala e Kryetarit të Akademisë së Shkencave Akademik Skënder Gjinushi

Luan Omari

Luan Omari

Ceremoni solemne me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademik Luan Omari, Presidenti Meta vlerëson akademikun

Luan Omari

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Krijohet pranë Akademisë së Shkencave Njësia kërkimore e përkohshme e Bioteknologjisë dhe Gjenetikës

Njesia kerkimore e Bioteknologjise dhe Gjenetikes

Ismail Kadare

Akademia e Shqipërisë propozon Ismail Kadarenë për çmimin Nobel në letërsi

Ismail Kadare

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

Në Shkup të Maqedonisë u mbajt Konferenca triditore kushtuar dygjuhësisë, tregjuhësisë, shumëgjuhësisë

Konferenca e shumëgjuhësisë/Shkup 2020

JNTS PAPERS

JOURNAL OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES (JNTS) - 2019 (2), Vol. XXIV (49)

JNTS PAPERS

 

REAGIMI SHKENCOR KUNDER COVID19

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike miraton kandidaturat për titujt “akademik” dhe “akademik i asociuar” të ASH-së

Perspektivë mbi mikro-plastikat në natyrë dhe shoqëri

 


U organizua nga Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike të Akademisë së Shkencave Forumi Shkencor "Perspektivë mbi mikro-plastikat në natyrë dhe shoqëri".


Në Forum ishin të ftuar pjesëtare të grupit të punës të SAPEA-s për mikro-plastikat, Elda Marku nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës dhe Gabriela Kalčíková, nga Fakulteti i Kimisë dhe Teknologjisë Kimike të Universitetit të Ljubjanës, të cilat prezantuan gjithashtu dhe raportin e vi.tit 2019 të publikuar nga SAPEA. Ndërsa Pranvera Lazo, nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, prezantoi problemet e mjedisit të ndërlidhura me mikro-plastikën në kontekstin e vendit tonë.


Të pranishëm ishin studentë por dhe publiku më i gjerë, i interesuar për një çështje problematike por dhe aktuale si ajo e ndotjes nga mikro-plastikat. Forumi ishte një bashkëpunim mes ASh-së dhe SAPEA-s, si dhe u mundësua nga kompania ABCom. Qëllimi i eventit nuk ishte vetëm njohja me mikro-plastikat, por edhe krijimi i mundësisë për të diskutuar në një tryezë të rrumbullakët mbi hapa të mëtejshëm që mund të ndërmerren për zgjidhjen e këtij problemi.


Në këtë link mund të gjeni raportin e SAPEA-s (https://www.sapea.info/wp-content/uploads/report.pdf), ndërsa këtu (https://www.sapea.info/topics/microplastics/) më shumë informacion në lidhje me SAPEA-n dhe mikro-plastikat.