Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

  

Raporte vjetore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

 

 

Raporti i vitit 2018

Kontribute për kërkim e zhvillim, edukim dhe politika në shkencë - Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike, Akademisa e Shkencave

 

Kontribute për kërkim e zhvillim, edukim dhe politika në shkencë në gjuhën angleze - Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike, Akademisa e Shkencave

Raporti i vitit 2017

Raporti i vitit 2016

Raporti i vitit 2015

 

Kontribute të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike të Akademisë së Shkencave në dobi të prioriteteve të zhvillimit të vendit 2015

Raporti i vitit 2014

Raporti i vitit 2013

Raporti i vitit 2012

 

Raporti i vitit 2011

 

Raporti i vitit 2009