Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Mjekësisë-Tiranë.

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Albanian Univesity

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës

Lexoni: Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës

LexoniMarrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Universitetit të Tiranës