Lexo "Karta e gjelbër Shqipëria 2025: Rimodelimi i Zhvillimit Ekonomik në Kontekstet Lokale"

 

Lexo Kontribute të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike të Akademisë së Shkencave në dobi të prioriteteve të zhvillimit të vendit 2015