Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

GID

 

GID (Groupe interacadémique pour le développement) është një shoqatë ndërkombëtare, themeluar në vitin 2007, nga dhjetë akademi të Europës jugore dhe të kontinentit afrikan. GID-EMAN (Euro-Mediterranean Academic Network) është rrjeti i akademive të përqendruara në zonën e Mesdheut, me mbi tridhjetë akademi anëtare. Rrjeti i akademive është autonom, jo-qeveritar dhe apolitik, si dhe ka për mision promovimin dhe zhvillimin shkencor të zonës së Mesdheut. Një prej objektivave të GID-EMAN është të veprojë si një forum i pavarur për të nxitur akademitë e kësaj zone të bashkëpunojnë, të mbështesin njëra-tjetrën dhe të kenë deklarata të përbashkëta mbi çështjet kryesore shkencore të rajonit.