Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Viti 1990

Dialektologjia shqiptare / redaktoi M. Domi. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori iGramatikës dhe i Dialektologjisë.)
Vol: VI
560 f.;

 

Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë / përgatiti Injac Zamputi. - Tiranë : , 1990.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
569 f.;

 

Epika historike  / Përgat. Qemal Haxhihasani, Miranda Dule. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti. i Kulturës Popullore. Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar.)
773 f.;

 

E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi  / Red. K. Prifti etj.. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
644 f.;

 

Folklor shqiptar : Lirika popullore  / Kozma Vasili, Albert Doja. - Tiranë : ,1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar.)
Vëllimi 4 : Këngë të lindjes dhe ninulla
950 f.;

 

Fshati në sanxhakun e Shkodrës në shek.XV-XVI : Vështrim mbi demografinë dhe ekonominë / Përparime Huta. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
184 f.;

 

Gjeografia fizike e Shqipërisë : (Në dy vëllime) / Hartuar nën drejtimin shkencor të Mevlan Kabo, Red.letrar Dojna Nasi. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike).
Vëllimi I : Vështrim i përgjithshëm fiziko-gjeografik
400 f.;

 

Gjeografia fizike e Shqipërisë : (Në dy vëllime) / Hartuar nën drejtimin shkencor të Mevlan Kabo. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike).
Vëllimi II : Vështrim fiziko-gjeografik krahinor.
591 f.;

 

Muzikë popullore instrumentale / Pirro Miso. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
293 f.;

 

Në gjurmë të historisë shqiptare / Stefanaq Pollo. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
V.1: Rilindja kombëtare.
380 f.;

 

Qyteti iliro-arbëror i Beratit / Hëna Spahiu. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Arkeologjisë.)
307 f.;

Revolucioni francez dhe mendimtarët shqiptarë / Përgatitur nga Koli Xoxi, Misto Treska, Nasho Jorgaqi, Nën red. Z. Xholit. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
269 f.;

 

Sistemi i shfrytëzimit prolog dhe gjuha B-A-L / Tamara Luarasi, V. Nanushi. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencës e Shqipërisë. Instituti i Informatikës së Aplikuar.)
200 f.;

 

Shfrytëzimi racional i pasurive natyrore të zonës së intensifikuar me përparësi dhe roli i saj në zhvillimin e vendit : (Materiale të sesionit shkencor organizuar nga ASH në Lushnje më 29 shtator 1989) / Red. Mevlan Kabo. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike.)
93 f.;

 

Viti 1991

Arti popullor në veshje e tekstile : Malësitë e Shqipërisë Veriore  / Agim Bido. - Tiranë : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
256 f.;

 

Bajraku në organizimin e vjetër shoqëror : Fundi i shek.XVII deri më 1912  / Kahreman Ulqini. - Tiranë. : , 1991.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
184 f.;

 

Fjalë popullore nga Myzeqeja / Red. Th.Feka; Hartuar si fjalor nga Th.Feka; P.Nushi / Jani Nushi; Red Th Feka. - Tiranë : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti. i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sek.i Leksikologjisë dhe i Leksikografisë)
283 f.;

 

Këngë popullore të Shqipërisë së mesme / Hysen Filja. - Tiranë. : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Sekt. i Muzikës dhe Koreografisë.)
255 f.;

 

Mbledhës të folklorit. - Tiranë : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
1384 f.;

 

Nga kënga e popullit / Dhimitër S. Shuteriqi. - Tiranë : 8 Nëntori, 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Mbledhës të folklorit.)
704 f.;

 

Qyteti dhe banesa shqiptare e mesjetës së vonë : (Shek. XV-mesi i shek.XIX) / Emin Riza. - Tiranë. :, 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë).
300 f.;

 

Qyteti iliro-arbëror i Kaninës / Damiano Komata. - Tiranë. : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e kërkimeve arkeologjike.)
147 f.;

 

Veglat muzikore të popullit shqiptar / Ramadan Sokoli, Pirro Miso. - Tiranë. : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Sektori i Muzikës dhe i Koreografisë.)
323 f.;

 

Viti 1994

Libri i kuq : Bimët e kërcënuara e të rralla të Shqipërisë - Tiranë : , 1994.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kërkimeve Biologjike.)
73 f.;

 

Punime të Institutit të Kërkimeve Biologjike / Jani Vangjeli, Babi Ruci, Alfred Mullaj. - Tiranë. : , 1994. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kërkimeve Biologjike. Komiteti i Mbrojtjes së Mjedisit.)
153 f.;

 

Ripushtimi i Kosovës : Shtator 1944-korrik 1945 / Lefter Nasi. - Tiranë : , 1994
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
236 f.;

 

Sistemi foljor i letrarishtes shqiptare bashkëkohore. / Selman Riza. - Tiranë : , 1994
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Departamenti i Gramatikës dhe i Dialektologjisë.)
316 f.;

 

Viti 1993

Shtatëdhjetë vjet të kishës ortodokse autoqefale shqiptare : simpozium , - Tiranë : , 1993
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
105 f.;

 

Viti 1995

Gramatika e gjuhës shqipe / Fatmir Agalliu, Engjëll Angoni, Shaban Demiraj etj.; Kryered. Mahir Domi. - Tiranë. : , 1995.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
Vol. i parë.- Morfologjia/ Red.Shaban Demiraj
452 f.;

 

Punime të Institutit të Kërkimeve Biologjike. / - Tiranë : , 1995. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kërkimeve Biologjike.)
114 f.;

 

Sistema Informativo dell'Academia delle Scienze : Studio di fattibilità. - Tiranë. : , 1995
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë.)
107 f.;

 

Të folmet veriperëndimore të Shqipërisë dhe sistemi fonetik i së folmes së Shkodrës / Bahri Beci. - Tiranë : , 1995
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
605 f.;

 

Vallet e Lunxhërisë / Ramazan H. Bogdani. - Tiranë : , 1995
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
296 f.;