Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Viti 1990

Dialektologjia shqiptare / redaktoi M. Domi. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori iGramatikës dhe i Dialektologjisë.)
Vol: VI
560 f.;

 

Dokumente të shekujve XVI-XVII për historinë e Shqipërisë / përgatiti Injac Zamputi. - Tiranë : , 1990.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
569 f.;

 

Epika historike  / Përgat. Qemal Haxhihasani, Miranda Dule. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti. i Kulturës Popullore. Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar.)
773 f.;

 

E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi  / Red. K. Prifti etj.. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
644 f.;

 

Folklor shqiptar : Lirika popullore  / Kozma Vasili, Albert Doja. - Tiranë : ,1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar.)
Vëllimi 4 : Këngë të lindjes dhe ninulla
950 f.;

 

Fshati në sanxhakun e Shkodrës në shek.XV-XVI : Vështrim mbi demografinë dhe ekonominë / Përparime Huta. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
184 f.;

 

Gjeografia fizike e Shqipërisë : (Në dy vëllime) / Hartuar nën drejtimin shkencor të Mevlan Kabo, Red.letrar Dojna Nasi. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike).
Vëllimi I : Vështrim i përgjithshëm fiziko-gjeografik
400 f.;

 

Gjeografia fizike e Shqipërisë : (Në dy vëllime) / Hartuar nën drejtimin shkencor të Mevlan Kabo. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike).
Vëllimi II : Vështrim fiziko-gjeografik krahinor.
591 f.;

 

Muzikë popullore instrumentale / Pirro Miso. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
293 f.;

 

Në gjurmë të historisë shqiptare / Stefanaq Pollo. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
V.1: Rilindja kombëtare.
380 f.;

 

Qyteti iliro-arbëror i Beratit / Hëna Spahiu. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Arkeologjisë.)
307 f.;

Revolucioni francez dhe mendimtarët shqiptarë / Përgatitur nga Koli Xoxi, Misto Treska, Nasho Jorgaqi, Nën red. Z. Xholit. - Tiranë. : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
269 f.;

 

Sistemi i shfrytëzimit prolog dhe gjuha B-A-L / Tamara Luarasi, V. Nanushi. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencës e Shqipërisë. Instituti i Informatikës së Aplikuar.)
200 f.;

 

Shfrytëzimi racional i pasurive natyrore të zonës së intensifikuar me përparësi dhe roli i saj në zhvillimin e vendit : (Materiale të sesionit shkencor organizuar nga ASH në Lushnje më 29 shtator 1989) / Red. Mevlan Kabo. - Tiranë : , 1990
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimeve Gjeografike.)
93 f.;