Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Viti 1997

Çështje të folklorit shqiptar / redaktoi Ali Xhiku. - Tiranë : , 1997.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
Vol. 5.
313 f.;

 

Sistemi i numërimit të gjuhës shqipe : vështrim diakronik / Bardhyl Demiraj. - Tiranë : , 1997. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
198 f.;

 

Vallëzimi popullor shqiptar : Lirika / Ramazan H. Bogdani. - Tiranë : , 1997.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
611 f.;