Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Viti 1999

Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe / Jani Thomai. - Tiranë. : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
1166 f.; ISBN 99927-654-4-5

 

Fjalor i termave të tregtisë së brendshme : shqip - frëngjisht - rusisht = Dictionnaire du commerce interieur : Albanais - français - russe / Red. Hëna Pasho etj.. - Tiranë. : Shkenca, 1999. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Terminologjisë.)
149 f.; ISBN 99927-654-3-7

 

Gjeomorfologjia e aplikuar, Mjedisi dhe Turizmi Bregdetar në Shqipëri : Simpoziumi III Kombëtar i Gjeografisë, 16-18 tetor 19981998 / Red. Mevlan Kabo. - Tiranë. : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e studimeve Gjeografike.)
226 f.; ISBN 99927-654-1-0

 

Konferenca e Bujanit : (Materiale nga Sesioni shkencor kushtuar 55 vjetorit të Konferencës së Bujanit,mbajtur në Tiranë,më 20 janar 1999)/. - Tiranë. : , 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
252 f.;

 

Kosova në vështrim enciklopedik / Red. Rexhep Qosja. - Tiranë. : Botimet Toena, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Enciklopedisë Shqiptare.)
216 f.; ISBN 99927- 1 -170- 1

 

Kumti që vjen nga trashëgimia teatrore : Lidhje dhe këputje / Josif Papagjoni. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimit të Artit.)
262 f.; ISBN 99927-654-5-3

 

Politika tatimore e shtetit shqiptar 1925-1939/ Beqir Meta. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
166 f.; ISBN 99927-654-0-2

 

Prejardhja e shqiptarëve nën dritën e dëshmive/ Shaban Demiraj. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë)
284 f.; ISBN 99927-654-7

 

Tipologjia e lirikës së Naim Frashërit / Jorgo Bulo. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
199 f.; ISBN 99927-600-9-5

 

Veshje popullore shqiptare : [album]= Albanian Folk Costumes / Andromaqi Gjergji, Spiro Shkurti, Mark Tirta, Llambrini Mitrushi; Fotot Nikolin Baba. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
Vol. 1.208 f.; ISBN 99927-654-6-1