Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Viti 2001

      

Administrimi i gjeoresurseve : Zhvillimi ekonomik dhe impakti ambientalSeminar italo-shqiptar
Tiranë, 17-18 tetor 2000 : në bashkëpunim me Univ."La Sapienza" të Romës
Viti: 2001
Faqe: 148
Shih skedën e plotë

      

Mantho Nakuçi, Beteja kundër leprës në Shqipëri=Struggle Against Leprosy in Albania
Viti: 2001
Faqe: 83
ISBN: 99927-688-4-3
Shih skedën e plotë

      

Shazie Guri.; Red. Vili Kamsi, Bibliografi e botimeve të Akademisë së Shkencave, Vol. 1 : Vitet 1973-1987
Viti: 2001
Faqe: 272
ISBN: 99927-761-2-9
Shih skedën e plotë

      

Agron Xhagolli, Çështje të folklorit shqiptar Vëll. 7
Viti: 2001
Faqe: 285
Shih skedën e plotë

      

Natasha Sotiri, E folmja dhe toponimia e Qeparoit
Viti: 2001
Faqe: 291
ISBN: 99927-759-0-4
Shih skedën e plotë

      

Alfred Uçi, Estetika e groteskut, Libri I : Teoria dhe historia
Viti: 2001
Faqe: 200
ISBN: 99927-46-40-8
Shih skedën e plotë

      

Alfred Uçi, Estetika e groteskut, Libri II : Grotesku në historinë e letërsisë botërore
Viti: 2001
Faqe: 108
ISBN: 99927-46-41-6
Shih skedën e plotë

      

Alfred Uçi, Estetika e groteskut, Libri III : Grotesku në folklore
Viti: 2001
Faqe: 151
ISBN: 99927-46-42-4
Shih skedën e plotë

      

Alfred Uçi, Estetika e groteskut, Libri IV : Grotesku në letërsinë shqipe
Viti: 2001
Faqe: 250
ISBN: 99927-46-43-2
Shih skedën e plotë

      

Jakup Mato,Imazhe, kode dhe kumte : (Procesi krijues dhe komunikimi artistik)
Viti: 2001
Faqe: 381
ISBN: 99927-761-8-8
Shih skedën e plotë

      

Josif Papagjoni, Individualitete : Qasje kritike për aktorët K.Roshi, N.Frashëri, M.Popi, S.Prosi, S.Pitarka, L.Kovaçi, M.logoreci, N.Luca, P.Gjoka, P.Raidhi
Viti: 2001
Faqe: 262
ISBN: 99927-46-51-3
Shih skedën e plotë

      

Jani Thomai, Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e sotme
Viti: 2001
Faqe: 324
ISBN: 99927-761-5-3
Shih skedën e plotë

      

Red. Jorgo Bulo, Naim Frashëri dhe kultura shqiptare
Viti: 2001
Faqe: 221
ISBN: 99927-761-1-0
Shih skedën e plotë

      

Arqile Bërxholi, Njohuri mbi demografinë
Viti: 2001
Faqe: 234
Shih skedën e plotë

      

Kolec Topalli, Sonantet e gjuhës shqipe
Viti: 2001
Faqe: 463
ISBN: 99927-46-50-5
Shih skedën e plotë

      

Mark Tirta; Abaz Dojaka; Yllka Selimi, Veshje popullore shqiptare, Vol. 2 : [album]
Viti: 2001
Faqe: 202
ISBN: 99927-1-526-X
Shih skedën e plotë