Komisioni i matematikës, informatikës

1.Fatmir Hoxha, Kryetar

2. Skënder Gjinushi

3. Neki Frashëri

4. Arjan Durrësi

5. Erilda Gjini

6. Fatmir Hoxha

7. Ardian Naço

8. Akli Fundo

9. Kozeta Sevrani

10. Elinda Kajo

11. Sokol Kaliaj

12. Alda Kika

13. Betim Çiço

Rigers Bakiu, zëvendësues