REAGIMI SHKENCOR KUNDER COVID19

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike miraton kandidaturat për titujt “akademik” dhe “akademik i asociuar” të ASH-së

Kryetar i Akademisë së Shkencave

 

 

 Kryetar

 Akademik Skënder GJINUSHI

 

 

Detyrat e Kryetarit të Akademisë së Shkencave

 

CV e Kryetarit të Akademisë së Shkencave