Marrëveshje dy paleshe për bashkëpunim


Akademia e Shkencave e Shqipërisë (ASHSH) dhe Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve ne Republiken e Maqedonise, duke marrë parasysh interesin e dyanshëm për zhvillimin dhe bashkëpunimin institucional në fushën kërkimore-shkencore dhe në mbështetje të statuteve të tyre, neneshkruan marrëveshjen dy paleshe për bashkëpunim sot me daten 13 prill 2016 ne Shkup.
Progami i veprimtarise, e mërkurë. 13 prill 2016:
- Ora 11.00: Në mjediset e Institutit të Librit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve nënshkruhet memorandumi i bashkëpunimit mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve.
- Ora 12.30: Në Librarinë e Çarshisë - bashkëbisedim me akademikët Muzafer Korkuti, Rexhep Qosja dhe doc. dr. Skënder Asani me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Insitutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve.
Foto1_Shkup

Foto2_Shkup

Foto3_Shkup

Foto7_Shkup

Foto6_Shkup

Foto5_Shkup