Urim për fillimin e vitit të ri akademik 2015-2016

 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë në ditën e fillimit të vitit të ri akademik, ju uron studentëve, pedagogëve, profesorëve dhe gjithë institucioneve të arsimit të lartë suksese në veprimtarinë e tyre pedagogjike dhe në kërkimin shkencor.

Sfidat nuk janë të lehta në një sistem global tepër konkurrues. Reformat më të fundit si dhe ligji i ri krijojnë mundësitë për investim dhe përpjekje, por janë studentët dhe pedagogët që duhet të jenë aktorët faktikë të cilët do të shfrytëzojnë këto hapësira për më shumë efektivitet dhe arritje në edukim, studim dhe kërkim shkencor. Universitetet janë laboratorët më të rëndësishëm njerëzorë për zhvillimin e shkencave dhe të dijes, baza mbi të cilën ngrihet dhe funksionon elita e një vendi.

Është dëshira dhe përkushtimi ynë, i gjithë institucioneve shkencore në vend, që të jemi krah tyre në mbështetje të mbarëvajtjes së universiteteve, në përmbushje të misionit të tyre fisnik.
Suksese!