12-15 tetor, konferenca shkencore ndërkombëtare: “ Earth Observation, Open Science 2.0”


Nga data 12-15 tetor, pranë Agjencisë Europiane Hapsinore në ESRIN, Frascati, Italy,u mbajt konferenca shkencore nderkombëtare me titull: “ Earth Observation, Open Science 2.0”, ku Akademia e Shkencave e Shqipërisë u prezantua me studimin “Ndryshimet e fundit mjedisore në Shqipëri nëpërmjet imazheve satelitore (remote sensing)” me autorë Akad. Neki Frashëri, Akad. Gudar Beqiraj dhe Akad. Salvator Bushati.


Lexoni prezantimin e plotë...