Nënshkrim Protokolli Bashkëpunimi


Një delegacion i nivelit të lartë i Akademisë Malazeze të Shkencave dhe Arteve, i kryesuar nga Kryetari i saj Akademik Vukčević vizitoi Akademinë e Shkencave të Shqipërisë në 25 dhe 26 maj 2017.
Gjatë vizitës, drejtuesit më të lartë të dy akademive diskutuan çështje dhe perspektiva të zhvillimit të bashkëpunimit dhe pjesëmarrjes në projekte të përbashkëta.
Në përfundim, të dy palët nënshkruan Protokollin e Bashkëpunimit, bazuar në Marrëveshjen mes dy Akademive (2002), që synon një intensifikim të bashkëpunimit mes tyre, që përfshin:

· Zhvillimin e aktiviteteve, konferencave, projekteve dhe botimeve të përbashkëta për çështje me interes reciprok,
· Organizimin e dy forumeve shkencore,
· Inkurajimin dhe organizimin e dy ekspeditave të përbashkëta (antropologjike dhe arkeologjike),
· hartimin dhe zbatimin e disa projekteve si përcaktimi i statusit të trofit në kufirin detar në Adriatik dhe Jon, mbrojtja e bregdetit dhe infrastrukturës së portit nga erozioni, zhvillimi i turizmit kulturor malor në rajonet kufitare, etj.
· koordinimi për të marrë pjesë në projektet dhe programet shkencore europiane.

Në takim mori pjesë edhe Ambasadori i Republikës së Malit të Zi në Tiranë, Shkëlqesia e tij, Z. Dušan Mrdović. Komunitetet e shkencës në të dy vendet, mbeten një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e shoqërisë dhe bashkëpunimit të qëndrueshëm mes vendeve në rajon e më gjerë.
Pëllumb XHUFI


Pëllumb XHUFI


Pëllumb XHUFI


Pëllumb XHUFI


Pëllumb XHUFI


Pëllumb XHUFI