Letër publike

 

Letër Publike, iniciuar nga disa Anëtarë Nderi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, mbështetur nga disa prej kolegëve të tyre, emrat e të cilëve janë poshtëshënuar si nënshkrues.

 

Lexoni letrën publike në gjuhën shqipe

Lexoni letrën publike në gjuhën angleze

Lexoni letrën publike në gjuhën italiane