Program i veprimtarisë së Akademisë së shkencave për vitin 2020

 

Klikoni për të lexuar programin e veprimtarisë së ASH për vitin 2020