Anëtarë të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike

 

Akademik Anesti KONDILI

Akad. Emeritus Anesti KONDILI

Fusha: Mjekësi

Akademik Arben MËRKOÇI

Akad. Arben MËRKOÇI

Fusha: Kimi

Akademik Arjan DURRËSI

Akad. Arjan DURRËSI

Fusha: Informatikë

Akademik Artan BORIÇI

Akad. Asc. Artan BORIÇI

Fusha: Fizikë


Akademik Bardhyl GOLEMI

Akad. Emeritus Bardhyl GOLEMI

Fusha: Inxhinieri

Akademik Bashkim RESULI

Akad. Emeritus Bashkim RESULI

Fusha: Mjekësi

Akademik Dhimitër HAXHIMIHALI

Akad. Emeritus Dhimitër HAXHIMIHALI

Fusha: Kimi

Akademik Besim ELEZI

Akad. Emeritus Besim ELEZI

Fusha: Mjekësi


Akademik Edmond PINGULI

Akad. Edmond PINGULI

Fusha: Inxhinieri

Akademik Efigjeni KONGJIKA

Akad. Efigjeni KONGJIKA

Fusha: Biologji

Akademik Floran VILA

Akad. Emeritus Floran VILA

Fusha: Fizikë

Akademik Genc SULCEBE

Akad. Genc Sulcebe

Fusha: Mjekësi


Akademik Ilirian MALOLLARI

Akad. Ilirian MALOLLARI

Fusha: Kimi

Akademik Ilia MIKEREZI

Akad. Ilia MIKEREZI

Fusha: Biologji

Akademik Jani VANGJELI

Akad. Jani VANGJELI

Fusha: Botanikë

Akademik Jorgaq KAÇANI

Akad. Jorgaq KAÇANI

Fusha: Inxhinieri


Akademik Mimoza HAFIZI

Akad. Asc. Mimoza HAFIZI

Fusha: Fizikë

Akademik Nazim GRUDA

Akad. Nazim GRUDA

Fusha: Agronomi

Akademik Neki FRASHËRI

Akad. Neki FRASHËRI

Fusha: Informatikë

Akademik Nestor THERESKA

Akad. Nestor THERESKA

Fusha: Mjekësi


  Akademik Rajmonda BUALOTI (ÇAKO)

Akad. Asc. Rajmonda BUHALJOTI

Fusha: Fizikë

Akademik Rexhep MEJDANI

Akad. Emeritus Rexhep MEJDANI

Fusha: Fizikë

Akademik Skënder GJINUSHI

Akad. Skënder GJINUSHI

Fusha: Matematikë