Konferenca e 50-të ndërkombëtare e studiuesve të Baladave

 

International Ballad Commission

 

 


 

Lexo: Vendim Nr. 28, datë 31.03.2020, "Për përbërjen e komitetit shkencor kombëtar të Shoqatës Ndërkombëtare të Studimit të Baladave (International Ballad Commission)"