Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Këshilli i Botimeve

 

Lexo Vendime të Këshillit të botimeve "Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave"


Lexo Vendim Nr. 7, datë 22 maj 2018" Për një shtesë në nenin 2- “Revistat shkencore”, në dokumentin “Kriteret për botim në Akademinë e Shkencave”, aprovuar me Vendimin nr. 2, datë 1 Korrik 2014 të Kryesisë së ASH-së".

 

Lexo Vendim Nr. 22, datë 14 dhjetor 2017" Për caktimin e kryeredaktorëve të revistave shkencore të Akademisë së Shkencave".

Lexo Procesverbalin e Mbledhjes së Këshillit Botues, datë 30 prill 2015.

Lexo Vendim Nr. 2 , datë 1 Korrik 2014: Për miratimin e "Kritereve për botim në Akademinë e Shkencave".

Lexo "Kriteret për botim në Akademinë e Shkencave".

Lexo Urdhër Nr. 4, datë 11 Mars 2014: “Për përbërjen, caktimin e anëtarëve dhe të Sekretarisë Teknike të Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave”.

Lexo Rregullore e Këshillit të Botimeve të ASH, datë 25 Mars 2009.


Klikoni për të parë botimet e Akademisë së Shkencave në vite