Vendime te Këshillit të botimeve

Vendime të Këshillit të botimeve "Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Vendim Nr. 3, datë 7 shkurt 2019" Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2019".

Lexo Vendim datë 30 mars 2018" Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2018".

Lexo Vendim Nr. 11, datë 13 prill 2017" Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2017".

Lexo Vendimin Nr. 2, datë 25 mars 2016: “Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2016".

Lexo Vendimin Nr. 2/2, datë 21 dhjetor 2015: “Për miratimin për botim të disa titujve librash shtesë, të ASH për vitin 2015".

Lexo Vendim Nr. 2, datë 30 prill 2015: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së për vitin 2015".

Lexo Vendim Nr. 1, datë 08 prill 2014: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së Shkencave për vitin 2014”.