Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Vendime te Këshillit të botimeve

Vendime të Këshillit të botimeve "Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Vendim Nr. 3, datë 7 shkurt 2019" Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2019".

Lexo Vendim datë 30 mars 2018" Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2018".

Lexo Vendim Nr. 11, datë 13 prill 2017" Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2017".

Lexo Vendimin Nr. 2, datë 25 mars 2016: “Për miratimin për botim të titujve të librave të Akademisë së Shkencave për vitin 2016".

Lexo Vendimin Nr. 2/2, datë 21 dhjetor 2015: “Për miratimin për botim të disa titujve librash shtesë, të ASH për vitin 2015".

Lexo Vendim Nr. 2, datë 30 prill 2015: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së për vitin 2015".

Lexo Vendim Nr. 1, datë 08 prill 2014: “Për miratimin e titujve të botimeve të Akademisë së Shkencave për vitin 2014”.