Vendime të Kryesisë së ASH

Hits: 2787

 

Klikoni për të lexuar Vendim nr. 20 datë 10.10.2019 Për Konstituimin e Kryesisë së re të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

 

Klikoni për të lexuar Vendim nr. 21 datë 10.10.2019 Për Thirrjen e Mbledhjes së Asamblesë së ASH