Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Konferenca Ndre Mjeda - në 150 vjetorin e lindjes

 

Në bashkëpunim me ASHAK dhe në kuadër të protokollit të bashkëpunimit në Prishtinë u organizua konferenca Ndre Mjeda - në 150 vjetorin e lindjes (15 shtator 2016). Krijimtaria dhe veprimtaria e Ndre Mjedës u pa në disa fusha themelore: personaliteti i Mjedës; krijimtaria poetike; studimet letrare; kërkimet gjuhësore; krijimtaria fetare dhe studimet për Mjedën, të cilat u pasqyruan mes kumtesave të mbajtura edhe prej anëtarëve të SSHSHA: akad. Floresha Dado, Tri poetikat në një të Mjedës; akad. Kolec Topalli, Ndre Mjeda si gjuhëtar; akad. asoc. Gjovalin Shkurtaj, “Shqyptarija” në vjershat dhe në veprimtarinë shoqërore, gjuhësore dhe politike të Ndre Mjedës dhe prof. Shaban Sinani, Ikja prej rimës gramatikore si ikje prej rapsodisë.