Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Konferenca Tish Daija - në 90-vjetorin e lindjes

 

U organizua konferenca Tish Daija - në 90-vjetorin e lindjes (1926-2003), kushtuar jetës dhe veprës së kompozitorit dhe akademikut Tish Daija, i cili ka dhënë kontribut themelor në krijimin dhe zhvillimin e muzikës instrumentale-simfonike, muzikës së dhomës dhe për krijimin e një tradite të çmuar shqiptare të muzikës klasike si dhe kultivimit të trashëgimisë muzikore kombëtare tek brezat e rinj. Kjo tribunë muzikologjike u shoqërua me një koncert me muzikë dhome, me veprat më të spikatura të tij. Kjo veprimtari jubilare u pasurua edhe me një ekspozitë me partitura të kompozimeve të akad. Tish Daia dhe fotografi të shumta nga jeta dhe veprimtaria e tij artistike.