Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 

Në kuadër të nismës për zgjerimin e lidhjeve të shkencës me publikun, përmes mbajtjes së ligjëratave të hapura akademike prej anëtarëve të saj, u organizua forumi publik Karta e Gjelbër - rimodelimi i zhvillimit ekonomik dhe kontekstet lokale, projekt i propozuar dhe realizuar nën drejtimin e anëtarit të SSHSHA akad. asoc. Kosta Barjaba. Ky projekt është shoqëruar me finalizimin me një botim të prezantimeve të këtij forumi dhe dokumentin e rekomandimeve për autoritetet qeverisëse. Nga kontribuesit u theksua se Karta e Gjelbër përbëhet nga tre krerë:

 

a. Ekonomia, modelimi ekonomik, trashëgimia, gjeografia, burimet natyrore, demografia dhe sinergjia me punësimin;

 

b. Shoqëria: qasje antropogjike, psikologjike dhe sociologjike të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Shqipërisë;

 

c. Diaspora: emigrantët shqiptarë si burim, faktor dhe përfitues të zhvillimit.

 

 

Për hartimin e saj punuan ekspertë, me përfaqësues të ASHSH dhe të disa universiteteve nga brenda e jashtë vendit, si: prof. Dhori Kule (Universiteti i Tiranës); prof. Adrian Civici (Universiteti Europian i Tiranës); znj. Milva Ekonomi (ministër); prof. asoc. Selami Xhepa (Universiteti Europian i Tiranës); prof. Arben Malaj (Universiteti Luarasi); Pandeli Garo (sipërmarrës, RT Group); akad. Vasil Tole (ASHSH); akad. asoc. Kosta Barjaba (ASHSH); prof. Shaban Sinani (ASHSH); prof. Adem Tamo (Universiteti i Tiranës); prof. Tonin Gjuraj (Universiteti Europian i Tiranës); prof. asoc. Zamira Çavo (Universiteti Marin Barleti); prof. Luigi Perrone (Universiteti i Salentos, Itali); studiuesit Martin Russell dhe Kingsley Aikins (Diaspora Matters, Irlandë) dhe Joniada Barjaba (Universiteti Sussex, Mbretëria e Bashkuar).