Konferencë shkencore in honorem

 

 

Vepra e Shaban Demirajt

për historinë e gjuhës dhe prejardhjen e shqiptarëve

Në 100-vjetorin e lindjes

 

(Konferencë shkencore in honorem)

 

Në mjediset e jashtme të Akademisë së Shkencave, ditën e mërkurë,

më 30 shtator 2020, ora 11.00

 

Programi