Rregullore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

 

Klikoni për të lexuar "Rregullore për ceremonialin në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë " datë 03.03.2020

 

 

Klikoni për të lexuar "Rregullore e veprimtarisë botuese të Akademisë së Shkencave" datë 03.03.2020

 

 

Klikoni për të lexuar "Rregulloren e Brendshme e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë"


Klikoni për të lexuar "Rregulloren e etikës për shërbimin civil"