Shpallje e vendeve të lira për anëtarë të Asamblesë ASH

 


Lexo vendim Nr. 37, datë 11.11.2019, "Për ngritjen e komisioneve shkencore pranë Akademisë së Shkencave, shpalljen e vendeve të lira dhe fushave përkatëse për pranimet e reja në Asamblenë e ASH-së, lëvizjet e brendshme dhe për akademikët e jashtëm".