Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 

Vendime të Kryesisë

 

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.30, datë 24.10.2019, "Për mbajtjen dhe organizimin e konferencës shkencore ndërkombëtare "Shqiptarët dhe koalicioni antifashist gjatë Luftës së Dytë Botërore" (Në kuadër të kremtimeve jubilare kombëtare të 75-vjetorit të Çlirimit) 29.11.1944-29.11.2019.

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr. 29, datë 24.10.2019 "Për anëtarët e "Nderit"; "akademikët e asociuar" dhe anëtarët e "Jashtëm".

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.28, datë 24.10.2019 "Për përgatitjen e takimit me Kryeministrin e Shqipërisë dhe të takimit me Kryetarin dhe stafin e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës".

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.27, datë 24.10.2019 "Për caktimin e nëpunësit të autorizuar për një periudhë të pacaktuar, në detyrën e Sekretarit Shkencor të ASH".

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.26, datë 24.10.2019 "Për miratimin e listës së anëtarëve "emeritus" dhe të anëtarëve "korrespondentë" të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr. 25, datë 24.10.2019, "Për Komisionet dhe vendet e reja në Asamble"

Lexo Vendim i Kryesisë së ASH, nr.24, datë 24.10.2019, "Për rregulloret e brendshme".

 


 Vendime të Asamblesë

 

Lexo Vendim Nr. 22, date 18 tetor 2019

Lexo Vendim Nr. 4, date 26 shkurt 2019 "Për aprovimin e dokumentit "Mbi vazhdimin e reformës në akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe për shkencën në përgjithësi" dhe amendimin e Statutit të Akademisë së Shkencave"

Lexo Vendim Nr. 21, datë 17 nëntor 2017 "Për aprovimin në parim të"DRAFT REFORMËS INSTITUCIONALE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE ROLIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE".

Lexo Vendim Nr. 18, datë 11 shtator 2017 "Për krijimin e komisionit ad hoc, me mandat të plotë përfaqësimi, miratuar nga Asambleja e Akademisë së Shkencave, për reformën në kërkimin shkencor dhe në atë institucionale“

Lexo Vendim Nr. 15, datë 30 qershor 2017 "Mbi amendimin e Statutit të ASH-së dhe hapjen e 6 fushave për anëtarë të rregullt të ASH-së“

Lexo  Vendim Nr.7, datë 31 mars 2017 për "Miratimin e raportit vjetor të ASH për vitin 2016"

Lexo Vendim Nr.5, datë 10 mars 2017 "Për shpalljen e të nominuarve të Çmimeve Shkencore Kombëtare Vjetore (2016), që akordohen nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë"

 

Lexo Vendim Nr.3, datë 20 shkurt 2017: Mbi zgjedhjen e "Anëtarit" dhe "Anëtarit zëvendësues", përfaqësues i Akademisë së Shkencave në Komisionin Ad-Hoc për verifikimin paraprak të kushteve ligjore dhe kritereve profesionale dhe morale, si dhe renditjen e kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë

Lexo Vendimin e asamblesë, datë 30 nëntor 2016

Lexo Vendim Nr. 1, datë 14 janar 2016 “Për propozimin e kandidaturës së shkrimtarit dhe akademikut Ismail KADARE për çmimin NOBEL në letërsi-2016"

Lexo Vendim Nr. 7, datë 2 nëntor 2015 “Për krijimin e ekspozitës të "LIBRIT AKADEMIK" dhe aprovimin e projektit të rikonstruksionit të garazheve për këtë qellim."

Lexo Vendim Nr. 2, datë 01 dhjetor 2014: “Për rregulloren e parandalimit të konfliktit të interesave në ushtrimin e funskioneve publike në Akademinë e Shkencave”

Lexo Vendim Nr. 3, datë 19 maj 2015: “Dhurime të botimeve shkencore"


 

Urdhëra

Lexo Urdhër Nr.29, datë 16 janar 2018: "Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projektligjit "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë" dhe të akteve nënligjore në zbatim të tij"

 

Lexo Urdhër Nr.2, datë 8 janar 2018: "Për një ndryshim në nenin 13 "Përbrja e Jurisë, në rregulloren "Për themelimin e çmimeve vjetore shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë; për mënyrën e organizimit të konkurseve; për kriteret e zgiedhjes së fituesve dhe mënyrën e shpalljes së tyre", aprovuar me urdhrin nr. 11 datë 6 tetor 2016 të Kryesisë së ASH-së.

 

Lexo Urdhër Nr.1, datë 8 janar 2018: "Për ngritjen dhe përbërjen e Jurisë së çmimeve shkencore kombëtare vjetore për vitin 2017".

 

Lexo Urdhër Nr.13, datë 6 qershor 2017: “Për njohjen, pranimin dhe zbatimin e KODIT EUROPIAN TË SJELLJES PËR INTEGRITET NË KËRKIMIN SHKENCOR"

Lexo Urdhër Nr. 8, datë 30 mars 2017: “Për caktimin e anëtarëve të Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë"

Lexo Urdhër Nr. 21, datë 28 dhjetor 2016: “Për përgatitjen e bibliografive online të akademikëve dhe kërkuesve shkencorë shqiptarë"

Lexo Urdhër Nr. 296, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Hartimin e Strategjisë Kombëtare për Shkencën, Teknologjinë dhe Inovacionin për Periudhën 2017 -2022”

Lexo Urdhër Nr. 297, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Reformimin e Sistemit Institucional të Kërkimit Shkencor në Republikën e Shqipërisë”

Lexo Urdhër Nr. 298, datë 01.06.2016 “Për Ngritjen e Grupit të Punës për Hartimin e Projektligjit për Shkencën në Republikën e Shqipërisë”

Lexo Urdhër Nr. 7, datë 18 Prill 2016: “Për miratimin e rregullores mbi hyrje-daljet, lëvizjet dhe sigurinë në ambientet e institucionit dhe godinës Monument Kulture i Kategorisë së I-rë" të Akademisë së Shkencave"

Lexo Urdhër Nr. 6, datë 30 Mars 2016: “Për ngritjen e Komisionit të Ekspertizës për Hartimin dhe Miratimin e Listës së Dokumenteve me Afatet e Ruajtjes"

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 16 Shkurt 2016: “Për krijimin e komisionit të marrjes në dorëzim të mallrave apo shërbimeve"

Lexo Urdhër Nr. 4, datë 16 Shkurt 2016: “Për krijimin e komisionit për përllogaritjen e fondit limit”

Lexo Urdhër Nr. 12 , datë 21 Dhjetor 2015: “Për organizimin dhe koordinimin e aktiviteteve që kryejnë Seksionet dhe Sektorët e ASH”

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 31 Mars 2015: “Për pagesën e kuotës së anëtarësimit për rrjetet ndërkombëtare ICSU dhe ALLEA për vitin 2015”

Lexo Urdhër Nr. 13, datë 20 Tetor 2014: “Për pjesëmarrjen Akademisë së Shkencave në panairin e librit Tiranë 12-16 Nëntor 2014"

Lexo Urdhër Nr. 4, datë 11 Mars 2014: “Për përbërjen, caktimin e anëtarëve dhe të Sekretarisë Teknike të Këshillit të Botimeve të Akademisë së Shkencave”

Lexo Urdhër Nr. 3, datë 10 Mars 2014: “Për përcaktimin e masës së qerasë së sallë ‘Aleks Buda’ në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe caktimin e administratorit të saj”

Lexo Urdhër Nr. 1, datë 05 Mars 2014: “Për popullarizimin në rrjetet sociale dhe në media të aktivitetit dhe veprimtarisë shkencore të Akademikëve dhe të Akademisë së Shkencave”