Forumi "Mbi gjendjen e kërkimit shkencor dhe

perspektiva në bioteknologji dhe gjenetikë në Shqipëri"

 

Tiranë, 18 shtator 2020


 

 

1st International Conference on Water Environmental Protection and Sustainable Development

WEPSD-2020

 

Tirana, October 23 - 24, 2020


 

 

Lexo Vendim Nr. 25, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare [Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm]"