Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

3 Dhjetor 2015 - Simpozium Shkencor


KULTURAT IN VITRO - NGA KËRKIMI SHKENCOR DREJT TREGUT DHE NEVOJA E KRIJIMIT TË RRJETIT VIRTUAL KOMBËTAR TË BIOTEKNOLOGJISË BIMORE

E enjte, 3 Dhjetor 2015, ora 9.00

Salla “Aleks Buda”, Akademia e ShkencaveAkademia e Shkencave ka si mision kryesor promovimin dhe mbështetjen e teknologjive dhe inovacionit për të realizuar nivele të larta kërkimi, për përfitime të shoqërisë dhe për ekspertizë shkencore për politikëbërësit. Si pasojë, Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike i Akademisë së Shkencave në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave; Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Vlorë; Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin e Tiranës (Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Bioteknologjisë); Akademinë e Shkencave dhe të Arteve, Kosovë dhe Universitetin “Ukshin Hoti”, Prizren, Kosovë do të organizojë Simpoziumin Shkencor Kulturat in vitro – nga kërkimi shkencor drejt tregut; nevoja e krijimit të Rrjetit Virtual Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore me qëllim përfshirjen e teknologjive dhe metodave bashkëkohore në prodhimin e produkteve dhe shërbimeve me cilësi.