Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Marrëveshje dy paleshe për bashkëpunim


Akademia e Shkencave e Shqipërisë (ASHSH) dhe Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve ne Republiken e Maqedonise, duke marrë parasysh interesin e dyanshëm për zhvillimin dhe bashkëpunimin institucional në fushën kërkimore-shkencore dhe në mbështetje të statuteve të tyre, neneshkruan marrëveshjen dy paleshe për bashkëpunim sot me daten 13 prill 2016 ne Shkup.
Progami i veprimtarise, e mërkurë. 13 prill 2016:
- Ora 11.00: Në mjediset e Institutit të Librit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve nënshkruhet memorandumi i bashkëpunimit mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve.
- Ora 12.30: Në Librarinë e Çarshisë - bashkëbisedim me akademikët Muzafer Korkuti, Rexhep Qosja dhe doc. dr. Skënder Asani me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Insitutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve.
Foto1_Shkup

Foto2_Shkup

Foto3_Shkup

Foto7_Shkup

Foto6_Shkup

Foto5_Shkup