Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

 

Akademia e Shkencave

 


 

 

 

  

 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, e themeluar më 1972, është institucioni më i rëndësishëm shkencor në Republikën e Shqipërisë. Ajo përfshin shkencëtarë nga më të shquarit, akademikë, të cilët zhvillojnë veprimtari shkencore në institute dhe qendra kërkimore, si dhe organizma të tjerë shkencorë brenda dhe jashtë vendit. Akademia ka 26 anëtarë, akademikë; 13 anëtarë, akademikë të asociuar dhe 26 anëtarë nderi. Akademia ka dy seksione: Seksionin e Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike dhe Seksionin e Shkencave Natyrore dhe Teknike. Në strukturën e saj përfshihen gjithashtu, Njësia e Projekteve të Kërkim-Zhvillimit Teknologjik e Inovacioneve, Dega e Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun, Biblioteka Shkencore dhe Botimet.

 

The Academy of Sciences of Albania (ASA), founded in 1972, is the most important science institution in the country. The ASA includes the most outstanding scientists – academicians – who work in research institute or centres, or other science organizations at home or abroad. It has 29 Regular Members, 11 Associated Academician Members and 26 Honorary Members. The ASA has 2 sections: the Section of Social Albanology Sciences and the Section of Natural Technical Sciences. Part of the structure are: the Unit of Technological Research and Innovation Projects, the Section of Foreign and Public Relations, the Scientific Library and Publications.

Thirrje për pjesëmarrje

 

Akademia e Shkencave Shpall konkursin për veprat dhe botimin më të mirë shkencor kushtuar figurës së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut dhe epokës së tij; hero kombëtar i popullit shqiptar; protagonist i Rilindjes Europiane si më poshtë:

 

  • Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare shkruar nga autorë shqiptarë.

  • Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare shkruar nga autorë të huaj, shqip ose në gjuhë tjetër.

  • Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare në vlerësimin e rrallësisë bukinistike. Përparësi kanë botimet diplomatike-anastatike të letërsisë humaniste shqip dhe/ose në gjuhë të huaj.

Pranohen për konkurrim studimet monografike dhe dokumentare të botuara prej vitit 2000 deri në vitin 2018. Të drejtën e propozimit e kanë institucionet akademike-universitare, botuesit dhe autorët vetë.


Për më shumë lexoni vendimin nr.24 datë 22.12.2017

 

Lexoni vendimin nr.24 date 22.12.2017 në gjuhën angleze


Thirrje për pjesëmarrje
në konkursin e çmimeve shkencore kombëtare 2017
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Edicioni II

 

Cmimet Edicioni II

 

Lexo më shumë rreth thirjes për pjesëmarrje në konkursin e çmimeve shkencore kombëtare 2017 të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë


Çmime 2017


 

Akademia e Shkencave

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, e themeluar më 1972, është institucioni më i rëndësishëm shkencor në Republikën e Shqipërisë. Ajo përfshin shkencëtarë nga më të shquarit, akademikë, të cilët zhvillojnë veprimtari shkencore në institute dhe qendra kërkimore, si dhe organizma të tjerë shkencorë brenda dhe jashtë vendit. Akademia ka 26 anëtarë, akademikë; 13 anëtarë, akademikë të asociuar dhe 26 anëtarë nderi. Akademia ka dy seksione: Seksionin e Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike dhe Seksionin e Shkencave Natyrore dhe Teknike. Në strukturën e saj përfshihen gjithashtu, Njësia e Projekteve të Kërkim-Zhvillimit Teknologjik e Inovacioneve, Dega e Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun, Biblioteka Shkencore dhe Botimet.

 

The Academy of Sciences of Albania (ASA), founded in 1972, is the most important science institution in the country. The ASA includes the most outstanding scientists – academicians – who work in research institute or centres, or other science organizations at home or abroad. It has 29 Regular Members, 11 Associated Academician Members and 26 Honorary Members. The ASA has 2 sections: the Section of Social Albanology Sciences and the Section of Natural Technical Sciences. Part of the structure are: the Unit of Technological Research and Innovation Projects, the Section of Foreign and Public Relations, the Scientific Library and Publications.

Akademia e Shkencave e Shqipërisë boton një numër të madh monografish, veprash shkencore, si edhe periodikësh, duke mbuluar në këtë mënyrë një spektër të gjerë të rezultateve të shkencës shqiptare në fushat humanitare, fizike e natyrore dhe shkencat e tjera të kryqëzuara.


Veprat përfaqësuese të botuara deri më sot (më shumë se 300 tituj) nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, mbeten pika referimi të sigurta dhe maten me nivele të përparuara të rajonit e të kontinentit për çështje thelbësore dhe kyçe të historisë, gjuhës, traditës dhe, në përgjithësi, të kulturës sonë kombëtare. Fjalori i Gjuhës së Sotme shqipe, Gramatika e Gjuhës Shqipe, Historia e Popullit Shqiptar, Historia e Letërsisë Shqiptare, Atlasi Klimatik i Republikës së Shqipërisë, Flora e Shqipërisë, Rajonizimi Sizmik i RPSSH, Harta Gjeologjike e Republikës së Shqipërisë, Gjeografia Fizike e Shqipërisë etj., janë fryt i një pune të gjatë dhe mbajnë firmat e personaliteteve më të njohura të shkencës shqiptare.
Në vitin 2008, panë dritën e botimit tri vepra:


Fjalori       Atlasi       Harta

Fjalor Enciklopedik Shqiptar (në tri vëllime)
Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe
Harta Arkeologjike e Shqipërisë

Biblioteka ofron:
- koleksionet e saj me botime në gjuhën shqipe dhe të huaj në interes të fushave që mbulon Akademia e Shkencave dhe veçanërisht në fushën e albanologjisë dhe balkanologjisë (libra, studime e materiale që flasin për Shqipërinë dhe shqiptarët);
- botime në fushat: histori, arkeologji, etnografi, muzikologji, gjeografi, gjuhë, letërsi, gjeologji e të tjera;
- koleksionin e plotë të botimit periodik STUDIA ALBANICA.STUDIA ALBANICA

Është një revistë shkencore e cila botohet nga Akademia e Shkencave e shqipërisë në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Albanologjike. Botimi i pare i saj datohet në vitin 1964. Kjo revistë botohet dy herë në vit. Artikujt realizohen nga akademikë dhe ato botohen në gjuhën origjinale, por frëngishtja është gjuha fillestare e kësaj reviste.Studia

JNTS (JOURNAL OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES)

JNTS është një revistë që botohet nga Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Gjuha bazë është anglishtja. Botimi i numrit të parë të saj i përket vitit 1996. Në këtë revistë bëhet një përmbledhje e artikujve më të fundit në shkencat e natyrës dhe në teknologji.JNTS

Në Bibliotekën e Ash gjenden dhe botime periodike të institutive kerkimore shkencore të vendit dhe ato të vendeve të tjera; burime informuese si fjalorë, enciklopedi, bibliografi etj.

 

Shpallet Konkursi për Çmimet Shkencore Kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Edicioni III

 

Kliko Thirrjen për pjesëmarrje në edicionin e tretë të çmimeve shkencore kombëtare të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2018.

  

Shkarkoni deklaratën mbi pranimin e kushteve të konkurimit

 

Shkarkoni deklaratën mbi origjinalitetin dhe autorësinë

 

Shkarkoni kërkesën për konkurim në çmimet shkencore të akademisë

 


 

 

Thirrje për pjesëmarrje

 

Akademia e Shkencave Shpall konkursin për veprat dhe botimin më të mirë shkencor kushtuar figurës së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut dhe epokës së tij; hero kombëtar i popullit shqiptar; protagonist i Rilindjes Europiane si më poshtë:

 

  • Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare shkruar nga autorë shqiptarë.

  • Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare shkruar nga autorë të huaj, shqip ose në gjuhë tjetër.

  • Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare në vlerësimin e rrallësisë bukinistike. Përparësi kanë botimet diplomatike-anastatike të letërsisë humaniste shqip dhe/ose në gjuhë të huaj.

Pranohen për konkurrim studimet monografike dhe dokumentare të botuara prej vitit 2000 deri në vitin 2018. Të drejtën e propozimit e kanë institucionet akademike-universitare, botuesit dhe autorët vetë.


Për më shumë lexoni vendimin nr.24 datë 22.12.2017

 

Lexoni vendimin nr.24 date 22.12.2017 në gjuhën angleze

 


 

Akademia e Shkencave

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, e themeluar më 1972, është institucioni më i rëndësishëm shkencor në Republikën e Shqipërisë. Ajo përfshin shkencëtarë nga më të shquarit, akademikë, të cilët zhvillojnë veprimtari shkencore në institute dhe qendra kërkimore, si dhe organizma të tjerë shkencorë brenda dhe jashtë vendit. Akademia ka 26 anëtarë, akademikë; 13 anëtarë, akademikë të asociuar dhe 26 anëtarë nderi. Akademia ka dy seksione: Seksionin e Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike dhe Seksionin e Shkencave Natyrore dhe Teknike. Në strukturën e saj përfshihen gjithashtu, Njësia e Projekteve të Kërkim-Zhvillimit Teknologjik e Inovacioneve, Dega e Marrëdhënieve me Jashtë dhe me Publikun, Biblioteka Shkencore dhe Botimet.

 

The Academy of Sciences of Albania (ASA), founded in 1972, is the most important science institution in the country. The ASA includes the most outstanding scientists – academicians – who work in research institute or centres, or other science organizations at home or abroad. It has 29 Regular Members, 11 Associated Academician Members and 26 Honorary Members. The ASA has 2 sections: the Section of Social Albanology Sciences and the Section of Natural Technical Sciences. Part of the structure are: the Unit of Technological Research and Innovation Projects, the Section of Foreign and Public Relations, the Scientific Library and Publications.

VEPRIMTARI PROMOVUESE


- Organizon takime shkencore për promovimin e botimeve të ndryshme në fushën e shkencës, kulturës dhe letërsisë.

Pjesëmarrje e përvitshme në Panairin e Librit me botimet më të reja.


Biblioteka