Akademia e Shkencave e Shqipërisë boton një numër të madh monografish, veprash shkencore, si edhe periodikësh, duke mbuluar në këtë mënyrë një spektër të gjerë të rezultateve të shkencës shqiptare në fushat humanitare, fizike e natyrore dhe shkencat e tjera të kryqëzuara.


Veprat përfaqësuese të botuara deri më sot (më shumë se 300 tituj) nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, mbeten pika referimi të sigurta dhe maten me nivele të përparuara të rajonit e të kontinentit për çështje thelbësore dhe kyçe të historisë, gjuhës, traditës dhe, në përgjithësi, të kulturës sonë kombëtare. Fjalori i Gjuhës së Sotme shqipe, Gramatika e Gjuhës Shqipe, Historia e Popullit Shqiptar, Historia e Letërsisë Shqiptare, Atlasi Klimatik i Republikës së Shqipërisë, Flora e Shqipërisë, Rajonizimi Sizmik i RPSSH, Harta Gjeologjike e Republikës së Shqipërisë, Gjeografia Fizike e Shqipërisë etj., janë fryt i një pune të gjatë dhe mbajnë firmat e personaliteteve më të njohura të shkencës shqiptare.
Në vitin 2008, panë dritën e botimit tri vepra:


Fjalori       Atlasi       Harta

Fjalor Enciklopedik Shqiptar (në tri vëllime)
Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe
Harta Arkeologjike e Shqipërisë

Biblioteka ofron:
- koleksionet e saj me botime në gjuhën shqipe dhe të huaj në interes të fushave që mbulon Akademia e Shkencave dhe veçanërisht në fushën e albanologjisë dhe balkanologjisë (libra, studime e materiale që flasin për Shqipërinë dhe shqiptarët);
- botime në fushat: histori, arkeologji, etnografi, muzikologji, gjeografi, gjuhë, letërsi, gjeologji e të tjera;
- koleksionin e plotë të botimit periodik STUDIA ALBANICA.STUDIA ALBANICA

Është një revistë shkencore e cila botohet nga Akademia e Shkencave e shqipërisë në bashkëpunim me Qendrën e Studimeve Albanologjike. Botimi i pare i saj datohet në vitin 1964. Kjo revistë botohet dy herë në vit. Artikujt realizohen nga akademikë dhe ato botohen në gjuhën origjinale, por frëngishtja është gjuha fillestare e kësaj reviste.Studia

JNTS (JOURNAL OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES)

JNTS është një revistë që botohet nga Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Gjuha bazë është anglishtja. Botimi i numrit të parë të saj i përket vitit 1996. Në këtë revistë bëhet një përmbledhje e artikujve më të fundit në shkencat e natyrës dhe në teknologji.JNTS

Në Bibliotekën e Ash gjenden dhe botime periodike të institutive kerkimore shkencore të vendit dhe ato të vendeve të tjera; burime informuese si fjalorë, enciklopedi, bibliografi etj.