PNB-2020

 

Forumi shkencor "Për ngrohjen e banesave" (PNB)

 

Tiranë,Tetor ,2020

 


 

Lexo: Vendim Nr. 29, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të forumit shkencor për ngrohjen e banesave"