Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 2 title

type your text for second image here

Image 2 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Vendime të Kryesisë së ASH

 

Klikoni për të lexuar Vendim nr. 20 datë 10.10.2019 Për Konstituimin e Kryesisë së re të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

 

Klikoni për të lexuar Vendim nr. 21 datë 10.10.2019 Për Thirrjen e Mbledhjes së Asamblesë së ASH