Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Pjesëmarrësit në konkurs për çmimin “Eqrem Çabej”

 

Kujtim Kapllani    Kolec Topalli   Enver BYTYÇI    Astrit BISHQEMI  

Kujtim KAPLLANI
Rami MEMUSHAJ

  Kolec TOPALLI   Enver BYTYÇI   Astrit BISHQEMI 

 


 

Pjesëmarrësit në konkurs për çmimin "Radovicka"

Nazim GRUDA

Nazim GRUDA
Andrea SHUNDI 

 


 

Pjesëmarrësit në konkurs për kërkuesin e ri më të suksesshëm

      

Alban TARTARI   Laura Smaqi   Behar Haziri   Elvin Gjevori
Alban TARTARI   Laura SMAQI            Behar HAZIRI            Elvin GJEVORI           
Danja HOBDARI       A Anovik       Saimir SHATKU       Ermir KADIJA
Danja HOBDARI            A.A. Novik, Ju. V. Bucatskaja, D. E. Ermolin, A. S. Dugushin, M. S. Morozov             Saimir S. SHATKU            Ermir KADIJA     
Xhaklina Cani
Xhaklina CANI