Konferenca e Berlinit, 2015

 Shkarkoni deklaratën në gjuhën shqipe

Shkarkoni deklaratën në gjuhën angleze


Konferenca e Vjenës, 2016

Shkarkoni deklaratën në gjuhën shqipe


Shkarkoni
 deklaratën në gjuhën angleze 


Konferenca e Parisit, 2017

Shkarkoni deklaratën në gjuhën shqipe

Shkarkoni deklaratën në gjuhën angleze 


Konferenca e Romës, 2018

Shkarkoni deklaratën në gjuhën angleze