Viti 2016

 

      

 

 

 

Spahiu, Xh., Dritare (sprovë)
Viti: 2016
Faqe: 345
ISBN: 978-9928-237-01-1

      

 

 

 

Korkuti, M., Etnogjeneza e Ilirëve
Viti: 2016
Faqe: 228
ISBN: 978-99956-10-95-1

      

 

 

 

Shkoza, H. (përg. Anastas Angjeli.), Financat e Shqipnis (1839–1934)
Viti: 2016
Faqe: 872
ISBN: 978-9928-237-03-3

      

 

 

 

Tole, V. S., Himni Kombëtar (studim)
Viti: 2016
Faqe: 270
ISBN: 978-99956-10-96-8

      

 

 

 

Spahiu, Xh., Mëngjes sirenash: poezi (ribotim i plotësuar)
Viti: 2016
Faqe: 100
ISBN: 978-99956-10-94-4

      

 

 

 

Barjaba, K., Rimodelimi i zhvillimit në kontekstet lokale
Viti: 2016
Faqe: 206
ISBN: 978-99956-10-97-5

      

 

 

 

Çabej, E., Studime etimologjike në fushë të shqipes, vëll. III
Viti: 2016
Faqe: 568
ISBN: 978-9928-237-09-5

      

 

 

 

Kostallari, A., Studime në fushën e gjuhës letrare kombëtare, vëll. I
Viti: 2016
Faqe: 428
ISBN: 978-99956-10-99-9

      

 

 

 

Kostallari, A., Studime në fushën e gjuhës letrare kombëtare, vëll. II
Viti: 2016
Faqe: 405
ISBN: 978-99956-10-98-2

      

 

 

 

Domi, M. (përg. Hysa, Enver.), Vepra II - Studime sintaksore
Viti: 2016
Faqe: 313
ISBN kolane: 978-99956-10-56-2 / ISBN vëllimi: 978-9928-237-00-2

      

 

 

 

Prifti, K., Shkrime historike për Rilindjen Kombëtare
Viti: 2016
Faqe: 660
ISBN: 978-9928-237-04-0

      

 

 

 

Verli, M., 101 profile biografike (nga Kosova për Kosovën)
Viti: 2016
Faqe: 1200
ISBN: 978-9928-237-13-2

      

 

 

 

Gruda, N.; Shundi, A., Hortikultura - Vështrim enciklopedik
Viti: 2016
Faqe: 846
ISBN: 978-9928-237-08-8

      

 

 

 

Vangjeli, J., Atlas i Florës së Shqipërisë
Viti: 2016
Faqe: 950
ISBN: 978-9928-237-10-1

      

 

 

 

Grup autorësh, Letrat shqipe dhe gjuhët e tjera të letërsisë shqiptare
Viti: 2016
Faqe: 322
ISBN: 978-9928-237-05-7

      

 

 

 

Kongjika, E.; Susuri, L.; Zajmi, A.; Myrta A., Pemëtaria dhe vreshtaria në Shqipëri dhe në Kosovë
Viti: 2016
Faqe: 354
ISBN: 978-9928-237-11-8

      

 

 

 

Agolli, D., Fytyra e dytë. Mosha e bardhë. Baladë për një grua: tri drama
Viti: 2016
Faqe: 326
ISBN: 978-99956-10-93-7

      

 

 

 

Onuzi, A.; Tirta, M.; Ulqini, K.; Bido, A.; Veshje popullore shqiptare [album], vëll. IV
Viti: 2016
Faqe: 446
ISBN: 978-9928-237-06-4

      

 

 

 

Beqiraj G., Frashëri N., Frashëri A., Bushati S., Matematizimi dhe informatizimi i problemeve të gjeofizikës ndër vite në Shqipëri
Viti: 2016
Faqe: 850
ISBN: 978-9928-237-12-5