Viti 2018

 

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare). Vëllimi II: Burime Shqiptare
Viti: 2018
Faqe: 433
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-41-5

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare). Vëllimi III: Burime Kancelareske Perëndimore (1407–1442)
Viti: 2018
Faqe: 191
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-42-2

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare). Vëllimi IV: Burime Kancelareske Perëndimore (1443–1450)
Viti: 2018
Faqe: 137
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-43-9

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare). Vëllimi V: Burime Kancelareske Perëndimore (1451–1456)
Viti: 2018
Faqe: 283
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-44-6

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare). Vëllimi VI: Burime Kancelareske Perëndimore (1457–1459)
Viti: 2018
Faqe: 227
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-45-3

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare. Vëllimi VII: Burime Kancelareske Perëndimore (1460–1464)
Viti: 2018
Faqe: 376
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-46-0

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare). Vëllimi VIII: Burime Kancelareske Perëndimore (1465–1497)
Viti: 2018
Faqe: 425
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-47-7

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare). Vëllimi IX: Burime Osmane
Viti: 2018
Faqe: 279
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-48-4

      

 

 

 

Frashëri, K., Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane në shek. 15 (Burime dokumentare). Vëllimi X: Burime tregimtare euro-bizantine
Viti: 2018
Faqe: 183
ISBN: 978-9928-237-40-8 (kolana)
ISBN: 978-9928-237-49-1

      

 

 

 

Kostallari, A., Vepra 5 - Histori e gjuhësisë së përgjithshme; Fjalëformimi i shqipes; Gjuha e sotme letrare shqipe
Viti: 2018
Faqe: 460
ISBN: 978-9928-237-29-3

      

 

 

 

Bardhoshi, N., Lelaj, O., Etnografi në diktaturë: dija, shteti dhe holokausti ynë
Viti: 2018
Faqe: 460
ISBN: 978-9928-237-38-5

      

 

 

 

Buharaja, E., Niceta i Remesiana-s (teo-muzikozofia e tij në kulturën Niceane)
Viti: 2018
Faqe: 296
ISBN: 978-9928-237-28-6

      

 

 

 

Pano, A., Angjeli, A., Paraja, Bankat dhe Shoqëria (Bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne), vëll. I
Viti: 2018
Faqe: 376
ISBN: 978-9928-237-30-9

      

 

 

 

Pano, A., Angjeli, A., Paraja, Bankat dhe Shoqëria (Bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne), vëll. II
Viti: 2018
Faqe: 486
ISBN: 978-9928-237-30-9

      

 

 

 

Shkurtaj, Gj., Etnografi e të folurit të shqipes
Viti: 2018
Faqe: 280
ISBN: 978-9928-237-51-4

      

 

 

 

Vangjeli, J., Atlas i Florës së Shqipërisë, vëll. II
Viti: 2018
Faqe: 992
ISBN: 978-9928-237-31-6

      

 

 

 

Kadija, R., Skënderbeu dhe shqiptarët në kulturën e anglosferës
Viti: 2018
Faqe: 400
ISBN: 978-9928-237-32-3

      

 

 

 

Doja, A., Shfaqja e antropologjisë në Shqipëri
Viti: 2018
Faqe: 374
ISBN: 978-9928-237-53-8

      

 

 

 

Mehmeti, N., Shqipëria dhe Vidi
Viti: 2018
Faqe: 192
ISBN: 978-9928-237-52-1

      

 

 

 

Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në Ballkan (konferencë shkencore ndërkombëtare)

Viti: 2018

Faqe: 512

ISBN: 978-9928-237-63-7