Viti 2019

 

 

 

 

 

Velo M., Arkitekturë - Art popullor
Viti: 2019
Faqe: 190
ISBN:
978-9928-237-84-2

 

 

 

 

Shuteriqi, Z., Muzika shqiptare (pjesa e parë, 1878-1940)
Viti: 2019
Faqe: 243
ISBN:
978-9928-237-82-8

 

 

 

 

Resuli, B., Abdomeni akut (vademecum)
Viti: 2019
Faqe: 198
ISBN:
978-9928-237-76-7

      

 

 

 

Riza, E., Banesa popullore shqiptare me qoshk
Viti: 2019
Faqe: 210
ISBN: 978-9928-237-54-5

      

 

 

 

Çapaliku, S., Sita estetike (mbi estetikat e artit shqiptar)
Viti: 2019
Faqe: 346
ISBN: 978-9928-237-59-0

      

 

 

 

Kodiku Beratas
Me një botim kritik të pjesës shqip të përgatitur nga Bardhyl Demiraj

Viti: 2019
Faqe: 451
ISBN: 978-9928-237-56-9

      

 

 

 

Demiraj, Sh., Jul Variboba në trashëgiminë e tij
Viti: 2019
Faqe: 249
ISBN: 978-9928-237-55-2

      

 

 

 

Spahiu, Xh., Bota ku eci (poezi)
Viti: 2019
Faqe: 102
ISBN: 978-9928-237-61-3

      

 

 

 

Rrapaj, F. M., Këngë popullore nga Çamëria
Viti: 2019
Faqe: 750
ISBN: 978-9928-237-57-6

      

 

 

 

Likaj, E., Hadaj, G., Ndikime në fjalëformat e shqipes
Viti: 2019
Faqe: 218
ISBN: 978-9928-237-62-0

 

Baçe, A., Qytetet dhe qytezat ilire dhe në Iliri. Pjesa e parë: Iliria Veriore (Istria-Drin)

Viti: 2019

Faqe: 558

ISBN: 978-9928-237-71-2

 

Hudhri, F., Shqiptarët në artin botëror

Viti: 2019

Faqe: 580

ISBN: 978-9928-141-05-7

        

Koço, E., Bota muzikore shqiptare - Traditë dhe individualitete

Viti: 2019

Faqe: 962

ISBN: 978-9928-237-68-2

        

Gjergji, A., Veshjet shqiptare në shekuj (Ribotim)

Viti: 2019

Faqe: 338

ISBN: 978-9928-237-67-5

        

Beci, B., Historia e formimit të strukturës dialektore të shqipes

Viti: 2019

Faqe: 273

ISBN: 978-9928-237-69-9

      

Koçollari, I., Korrespondencë dhe dorëshkrime të Ali pashë Tepelenës

Viti: 2019

Faqe: 765

ISBN: 978-9928-237-70-5

      

Sinani, Sh., Vepra e Dritëro Agollit dhe Brezi i viteve 1960

Viti: 2019

Faqe: 531

ISBN: 978-9928-237-60-6

      

Haxhimihali, Dh., Topi, D., Andoni, E., Fjalor i termave bazë të kimisë (shqip-anglisht, anglisht-shqip)

Viti: 2019

Faqe: 428

ISBN: 978-9928-237-66-8

      

Sina (Kilica), H., Kodikët ekfonetikë të Shqipërisë

Viti: 2019

Faqe: 312

ISBN: 978-9928-237-79-8

      

Tirta, M., Mitologjia ndër shqiptarë 

Viti: 2019

Faqe: 458

ISBN: 978-9928-237-58-3

      

Thëngjilli, P., Aliu midis historisë dhe legjendës 

Viti: 2019

Faqe: 1010

ISBN: 978-9928-237-75-0